Naxos Now

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την διαχειριστική ομάδα του ιστότοπου Naxosnow.gr και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Naxosnow.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως «χρήστης» του. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο naxosnow.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του Naxosnow.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

 

Οι όροι χρήσης βρίσκονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του Naxosnow.gr. Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Naxosnow.gr, αυτόματα θεωρείται πως αποδέχεται όσα αναφέρονται παρακάτω. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τα παρακάτω, τότε καλείται να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Naxosnow.gr με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Naxosnow.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία του ιστότοπου, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Naxosnow.gr ενδέχεται να δημοσιεύει συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία στον ιστότοπο naxosnow.gr όποτε αυτό θεωρείται απαραίτητο. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν για να ταυτοποιηθεί κάποιο μεμονωμένο άτομο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Naxosnow.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής και μέχρι τέλους στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο, πλήρη έλεγχο από το Naxosnow.gr και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει κατά την δημοσίευση ή εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Website μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:

  • Να μην είναι άσεμνο, παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, παρακαλείται όπως να επικοινωνήσει με το Naxosnow.gr προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Naxosnow.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει απέναντι σε διάφορες ενέργειες με κακόβουλες προθέσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε επιτυχημένη προσπάθεια απόσπασης πληροφοριών, όπως οι διευθύνσεις e-mail των σχολιαστών κ.τ.λ., θα υπάρχει η αντίστοιχη ενήμερωση (1) με δημόσια ενημέρωση και (2) με προσωπικό μήνυμα σε κάθε σχολιαστή το συντομότερο δυνατό.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Naxosnow.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπό μας και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το naxosnow.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του naxosnow.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του naxosnow.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το naxosnow.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το naxosnow.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το naxosnow.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα κακόβουλα στοιχεία. Το naxosnow.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το naxosnow.gr.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο naxosnow.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του naxosnow.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το naxosnow.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του naxosnow.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

 

Το Naxosnow.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links-υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά. Ως διαφορετικό ιστότοπο θεωρούμε κάποια ιστοσελίδα η οποία δεν ανήκει στο domain naxosnow.gr


Το naxosnow.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών»,  hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το naxosnow.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.